Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rubb & Stubb AS

Du ringer å peser, vi kommer å freser!


Åpningstider:

Mandag-lørdag: 8-20

Søndag: stengt

NYDYRKE?

RUBB & STUBB as er en landbruksentreprenør som eies og drives av to brødre fra Høvåg i Agder. Vi har base sentralt på østlandet. Rubb&Stubb har en maskinpark som er spesielt rettet mot NYDYRKING.

Rubb&Stubb as driver i dag med nydyrking. Vår kjernevirksomhet handler om å gjøre hogstflater om til fulldyrket mark. Vi tar i bruk en kombinasjon av beltegående fres og traktormontert fres. Dette gir et meget ryddig resultat, fritt for stein, stubber og hogstavfall. Stubber og hogstavfall knuses og blir en resurs, noe som kommer til sin rett i skrinn jord. Vår virksomhet strekker seg fra Sør-Norge til Nord-Norge. Vårt utstyr egner seg også meget godt til fjerning av vegetasjon der området er dekket av tettvokst ungskog og kratt. Knusing av stubber og røtter letter også arbeidet for entreprenører som ellers måtte kjørt dette bort.

Nydyrking leser du mer om i menyen over.