Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Rubb & Stubb AS

Du ringer å peser, vi kommer å freser!


Rubb&Stubb kan nå tilby fresing av jord, stein, stubber og hogstavfall til meget konkurransedyktige priser, over hele Norges land.

Våre maskiner gjør hogstfelt om til fulldyrket mark på en effektiv og ryddig måte. Vi bruker hovedsakelig en steinknuser, utstyrt med motstål og pakkevalse for å sikre at alt knuses og planeres.

Til og med stein, store som fotballer, blir knust ned til grov pukk.

Tett vegetasjon og trær opptil Ø20cm blir effektivt dyttet overende av fresen og knust til flis, for deretter bli blandet med jordsmonnet.

Stubber og røtter blir også knust til flis og blandet sammen med jorden.

Fresen vår kan nå en dybde på 50cm under bakken, men normalt freses det ned til 25-30cm. Dermed kan man ta i bruk plog direkte etter fresing, uten å være redd for å skade redskapen sin på røtter eller store stein.

På en normal arbeidsdag (12-16timer) rekker vi over 10-30daa.

PRISER:

(Oppdatert 26.02-20)

1 daa = 1 mål eller 1000m2

Overflatefresing:

Veil pris 3000kr / daa

Freser da ned normale mengder stubber og hogstavfall. Skog med diameter inntil Ø30cm er ikke noe problem å frese stående.

Brukes der det skal etableres slåttemark/beite.

Beltefres på timesbasis:

Raptor 640hk m/Overflatefres = 5000kr / timen

Claas 530hk m/Dypfres = 4500kr / timen

PrimeTech 160hk m/Overflatefres = 2500kr / timen

John Deere 8335R 350hk m/Dypfres = 4000kr /timen

John Deere 8370RT 400hk m/dypfres = 4250kr /timen

Brukes der det er vanskelig å beregne arealpris. F.eks ved fresing av stubberanker, eller små og knotete areal.

Timesprisen står i stil til arbeidet som utføres.

Dypfresing:

Veil 3000kr / daa

Freser da ned til ca 30cm under bakken. Røtter og små mengder mindre stein knuses og blandes i jorda.

Brukes der terrenget tillater at traktorfresen kan brukes direkte uten behov for at beltefresen gjør forarbeid.

Overflatefresing + Dypfresing:

Veil 4500kr/daa

Ved tilbakeføring av dyrket mark, fra hogstfelt, så brukes en kombinasjon av beltefres og traktorfres. Beltefresen kjøres først for å frese stubber og hogstavfall, deretter kommer traktoren og freser i dybden.

Store mengder hogstavfall, høye stubber, ferske stubber, stein og terreng er faktorer som ligger til grunn når prisen blir gitt.

Overflatefresing + Dypfresing i Steinrik jord:

Fra 5990kr/daa

Dette gjelder for områder hvor bakken er full i stein. Steinen knuses ned til grov pukk.

Steinknusing:

Fra 4990kr / daa

Aktuelt der jorda ikke lar seg pløye grunnet større stein. Fresen knuser stein opptil Ø30-40cm ned til grov pukk.

Rigg/Transport:

Stor Rigg: 20.000kr for begge maskiner, evt 15.000kr for en maskin.

Liten Rigg: 15.000kr for begge maskiner, evt 10.000kr for en maskin.

Ved oppdrag utenfor allfarvei må det beregnes noe høyere satser.

Kost/Losji: 1500kr pr mann pr dag.

Annet:

Kunden plikter å assistere med berging om en maskin blir sittende fast. Vi er som regel sjølhjulpne, men kan trenge hjelp fra gravemaskin eller traktor om uhellet er ute. Det påløper ingen kostnader ved fastsitting, men eksterne kostnader bli belastet kunde.

Dette er veiledende priser. Hver jobb blir vurdert individuelt.

Alle priser er eks mva

0